โปรโมชั่น

CAMPAIGN: THAI Travel Safe Quiz

การบินไทยและ THAI Travel Safe เดินทางอุ่นใจไร้กังวล ชวนคุณตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัลจากการบินไทย โดยคุณสามารถเลือกชิ้นที่คุณถูกใจที่สุด จำนวน 100 รางวัล

ร่วมสนุกได้แล้วที่นี่! http://www.thaitravelsafe.com/quiz

กติกาการร่วมสนุก

1. กรอกชื่อ นามสกุล อีเมล และที่อยู่ในการรับของรางวัล พร้อมเลือกของรางวัลชิ้นที่คุณถูกใจมากที่สุด
2. ตอบคำถามเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง การบินไทย THAI Travel Safe จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
3. หากท่านซื้อประกันเดินทาง การบินไทย THAI Travel Safe และกรอกหมายเลขกรมธรรม์* ท่านจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 1 คะแนน
4. ผู้ที่ตอบคำถามและทำคะแนนได้สูงสุด จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล หากของรางวัลชิ้นใดมีผู้ได้คะแนนสูงสุดมากกว่าจำนวนของที่มี ทางบริษัทฯ จะสุ่มเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล
5. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2561 – 21 มกราคม 2562 และประกาศผลผู้โชคดีภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.thaiairways-insurance.com

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับรางวัล

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกติกาการร่วมสนุก
2. ผู้เข้าร่วมกิจการรมสามารถเข้าร่วมตอบคำถามได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น หากระบบพบว่าผู้เล่นซ้ำกัน จะถือเอาคะแนนที่ได้ครั้งแรกสุดเป็นคะแนนตัดสิน
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลหลังจากประกาศรายชื่อ โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562
ทาง inquiries-th@allianz.com หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
4. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
6. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ของรางวัลจัดส่งให้ที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!