ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หากกรมธรรม์ของท่านออกโดย ALLIANZ TRAVEL – THAILAND หรือตรงตามรายละเอียดดังนี้

  • เที่ยวบินออกเดินทางจากประเทศไทย และ
  • หมายเลขกรมธรรม์เริ่มต้นด้วย TGATH หรือ TGAWL

ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง กรุณาติดต่อเราที่

โทรศัพท์: +662 305 8492 จันทร์-ศุกร์: 08:30 น. – 17:30 น.

อีเมล:  enquiries-th@allianz.com

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเราที่

โทรศัพท์: +662 305 8421 ตลอด 24 ชั่วโมง

อีเมล:  claim-th@allianz.com

หากกรมธรรม์ของท่านออกโดย Allianz Travel – Hong Kong หรือตรงตามรายละเอียดดังนี้

  • เที่ยวบินออกเดินทางจากฮ่องกง และ
  • หมายเลขกรมธรรม์เริ่มต้นด้วยTGAHK

สายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์: +852 2193 5875

ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง อีเมล: HKtravelsales@allianz.com

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อีเมล: HKtravelclaims@allianz.com

หากกรมธรรม์ของท่านออกโดย Allianz Travel – Singapore หรือตรงตามรายละเอียดดังนี้

  • เที่ยวบินออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ และ
  • หมายเลขกรมธรรม์เริ่มต้นด้วย TGASG

ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง กรุณาติดต่อ

โทรศัพท์: +65 6327 2210  : จันทร์-ศุกร์: 09:00 น. – 17:30 น. (เวลาท้องถิ่นสิงคโปร์)

อีเมล: sgtravelsales@allianz-assistance.com.sg

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อ

โทรศัพท์: +65 6327 2215  ตลอด 24 ชั่วโมง

อีเมล: sgtravelclaims@allianz-assistance.com.sg


ประกันภัยการเดินทางนี้รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการความช่วยเหลือ โดย อลิอันซ์ ทราเวลThis is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!