ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ – ข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง

โทร: +66 (0) 2305 8492
อีเมล์: enquiries-TH@allianz.com

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 08:30 น. – 17:30 น.

อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ – ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

โทร: +66 (0) 2305 8421
อีเมล์: claim-TH@allianz.com

เวลาทำการ: ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

โทร: +66 (0) 2 305 8421


ประกันภัยการเดินทางนี้รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการความช่วยเหลือ โดยบริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!